ZHIYUN Zhiyun CRANE 3 osiowy C020002

Gimbal Zhiyun Crane 2